Aan de inhoud van onze websites (zoals deze website, maar ook ons klantportaal en onze webshop) wordt continue met uiterste zorg gewerkt. BusinessConnect BV aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid inzake de juistheid en/of volledigheid van de door ons verstrekte informatie, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

BusinessConnect BV behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

© Alle rechten voorbehouden. Geen enkele deel van deze website, waaronder begrepen teksten, publicaties en/of afbeeldingen, mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens-) bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BusinessConnect BV.

Versie 1.3 – 11 mei 2018
Menu