Privacy Policy BusinessConnect B.V.

Deze website valt, als openbaar communicatie-orgaan, evenals onze andere dienstverlening onder het beheer van BusinessConnect BV, statutair gevestigd te Zundert en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20118382.

Wij respecteren uw privacy en hechten daarom grote waarde aan de bescherming daarvan. Daarom hebben we vastgelegd wat wij aan gegevens verzamelen en hoe we daar mee om gaan:

  • Wij beschermen alle informatie die u met ons deelt;
  • Wij vragen, verwerken en bewaren niet meer gegevens dan nodig zijn voor levering van onze diensten. Voor sommige domeinnamen zijn persoonlijke gegevens echter vereist;
  • Wij delen uw informatie niet met derde partijen tenzij strikt noodzakelijk voor de uitoefening van onze werkzaamheden en/of verbetering van onze dienstverlening;
  • Wij verzamelen alleen gegevens die bij kunnen dragen aan een optimale dienstverlening. Hierbij kan in geval van onze websites (waaronder begrepen ons klantportaal en webshop) gebruik gemaakt worden van cookies en externe analyse-tools;
  • Wij beperken de toegang tot uw gegevens tot alleen die medewerkers die deze toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden;
  • Wij verifiëren indien nodig de identiteit van mensen die contact met ons opnemen om te voorkomen dat derden toegang zouden kunnen krijgen tot uw gegevens;
  • Wij garanderen dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met het vertrouwen dat u ons schenkt; vanuit die hoedanigheid werken wij volgens de principes van de ISO 27001 certificering.

 

U hebt het recht op inzage in en correctie van uw gegevens. Via ons klantportaal kunt u zien welke gegevens gekoppeld zijn aan uw account . Ook kunt u een correctie indienen via administratie@businessconnect.nl.

Naast deze garantie tot discretie kunt u ook rekenen op transparantie en duidelijkheid van onze overeenkomsten.

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze diensten.

Het kan nodig zijn om deze policy aan te moeten passen omdat bijvoorbeeld onze diensten of de wetgeving wijzigt. Wij kunnen deze inhoud dan ook zonder waarschuwing vooraf wijzigen.

Versie 1.4 – 26 april 2018

Menu